O nás

Dětská skupina V Zahradě je mateřská školička a jesličky, která se nachází v příjemném prostředí v Průhonicích přímo u Průhonického parku. Naše zařízení poskytuje individuální a respektující výuku pro děti ve věku od 1 roku do předškoláků, dětem věnujeme individuální péči v malých skupinkách. 

Dětská skupina V Zahradě staví na více než patnáctileté zkušenosti práce s dětmi.  

 • Jsme držiteli Medaile MŠMT za příkladnou pedagogickou činnost.
 • Jsme členy Asociace předškolní výchovy.
 • Jsme členy Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí.
 • Výukový program dle RVP PV MŠMT a Standardů kvality dětských skupin.
 • Výuka v malých skupinkách s důrazem na individuální přístup (max. 6 dětí na 1 pečující osobu).
 • Výuka umožněna v českém či anglickém jazyce.


Naším posláním je kvalitní výuka s důrazem na individuální přístup k žákům a rozšířeným programem o výuku v uměleckých oborech. Vnímáme, že jsme důležitou součástí rozvoje osobnosti dítěte, podílíme se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování si základních pravidel chování, budování základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Řídíme se Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání Ministerstva školství.

Kromě důrazu na kvalitní pedagogický tým, dbáme na vhodné prostředí jak v interiéru školky, při pobytu venku na zahradě či v přírodě. Dbáme na zdravé stravování.

Školním programem a aktivitami jsme zapojeni do těchto iniciativ:

 • Skutečně zdravá školka
 • Celé Česko čte dětem
 • Se Sokolem do života
 • Rodiče vítáni
 • Začít spolu
 • Bezpečné školky
 • Bezpečná a kvalitní hračka
 • Ekoškoly
 • Recyklohraní

Co je nám blízké a čím se inspirujeme?

 • Montessori
 • Respektující výchova
 • Waldorfská pedagogika
 • Svobodná škola
 • Lesní školy
 • Metoda dobrého startu
 • Začít spolu