Dětská skupina jesličky a školička V Zahradě

První krůčky s radostí, úsměvem
v laskavém, respektujícím a zdravém prostředí.

"Jsme mateřská školička fungující na principu malé dětské skupiny, která se specializuje na individuální respektující péči a vzdělávání žáků. Naším cílem je poskytovat dětem nejen vzdělání, ale také lásku, péči a podporu v postupném rozvoji každého žáka s ohledem na jedinečné schopnosti a talenty každého z nás."


Proč právě k nám?

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán je důležitým nástrojem, který umožňuje vhodně přizpůsobit vzdělávání každého dítěte jeho osobnosti a stupni vývoje.

Profesionální vedení a průvodcovství

Dětská skupina V Zahradě klade velký důraz na profesionální kvalifikaci a odbornost průvodcovství, které jsou klíčové pro harmonický a efektivní proces výchovy a péče.

Práce s talentem a rozvoj kreativity

Práce s talentem a rozvoj kreativity jsou klíčové pro dosažení nejlepších výsledků a osobního naplnění nejen v budoucí profesi, ale i osobním životě.

Bezpečné a přátelské prostředí pro děti

Bezpečné a přátelské prostředí pro děti je jedním z důležitých pilířů pro jejich zdravý vývoj a vytváří tak důvěrný klidný prostor pro rozvoj jedinečných talentů.

Respektující a laskavý přístup k dětem

Respektující a laskavý přístup k dětem je základním kamenem pro jejich emocionální a sociální vývoj, který jim pomáhá v budoucnu vytvářet zdravé vztahy.

BIO stravování

V ceně mého stravování jsou zahrnuty chutné a vyvážené přesnídávky, obědy i obědy, které dodávají potřebnou energii pro celý den.