Úvodní stránka » Roční plán

Roční plán

Základní cíle ročního plánu

 • budování vztahu k sobě, své rodině, kamarádům, k ostatním lidem
 • rozvoj samostatnosti a sebedůvěry, ale i zvájemné spolupráce a pomoci
 • rozvoj schopností a dovedností úměrných věku dítěte, rozvoj talentu
 • motivace dítěte i rodiny k sovojování zásad zdravého životního stylu
 • láska k přírodě, zvířatům, ochrana životního prostředí

Září - Seznamování

Podtémata:

 • První poznání
 • Naše školička a tety
 • Já a kamarádi
 • Zdravá abeceda

Cíl:

 • vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do nového prostředí, pomoci mu seznámit se s kamarády, programem, získat důvěru
 • rozvíjet komunikativní, pohybové,motorické a další dovednosti v závislosti na věku
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat
 • první seznámení se Zdravou abecedou - společenská hra k poznání zvyků jednotlivých dětí

Říjen - Podzimní hrátky

Podtémata:

 • Ovoce a zelenina
 • Plody pozdimu
 • Osobní hygiena, zdraví a nemoci
 • Barvy
 • Sport

Cíl:

 • vnímání přírody, kultivace estetického cítění
 • rozvoj výtvarných a tvořivých dovedností
 • rozvoj paměti, představivosti a fantazie
 • práce s Pyramidou zdravého pohybu

Listopad - Zima se blíží

Podtémata:

 • Seznamování s místním prostředím, ve kterém dítě žije a vyjádření pozitivního vztahu k němu
 • Život v lese
 • Zvířata a péče o ně
 • Počasí
 • Hudba, hudební nástroje
 • Zdraví

Cíl:

 • osvojení základních poznatků o přírodě a jejich proměnách
 • rozvíjení vztahu k přírodě a zejména živým tvorům
 • rozvoj hudebních dovedností
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství oststních lidí, s důrazem na citlivost, toleranci apod.
 • seznámení s Pyramidou zdravé výživy

Prosinec - Vánoce, vánoční zvyky

Podtémata:

 • Vánoční zvyky
 • Rodina, vzájemné vztahy
 • Naše zemně, svět
 • Zimní radovánky

Cíl:

 • rozvoj dramatických aktivit a dovedností
 • rozvoj schopností vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • seznámení s Pyramidou vnitřní pohody

Leden - Zimní radovánky

Podtémata:

 • Povídání o prožitých Vánocích - jak jsme slavili vánoce, co jsme dostali od Ježíška...
 • Zimní sporty - povídání o horách, jaké sporty v zimě provozujeme
 • Příroda v zimě - počasí, bezpečnost v zimě, zdraví a nemoci
 • Jak se správně oblékat v zimě
 • Zvířata v zimě - péče o ně

Cíl:

 • seznámení s Pyramidou zdravého prostředí

Únor - Z pohádky do pohádky

Podtémata:

 • Masopust
 • Pohádkové bytosti
 • 14 dní pohádek - každý den jiná pohádka

Březen - Loučení se zimou

Podtémata:

 • Otevírání studánek
 • Probouzení přírody
 • Počasí
 • Oblékání
 • Povolání - lékař, hasič, kuchař, policista,...
 • Jarní nemoci, jak se chránit - vitamíny

Duben - Když jaro zaťuká - Velikonoce

Podtémata:

 • Příroda se probouzí (první jarní kytičky, která zvířata se probouzí po zimním spínku,...
 • Jaro v trávě (broučci,...)
 • Velikonoční tradice
 • Čarodějnice

Cíl:

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat
 • upevňovat citové vztahy ke svému okolí a k živým bytostem
 • pochopení a poznání tradic

Květen - Když všechno kvete, dopravní měsíc

Podtémata:

 • Barevná příroda
 • Jarní květy
 • Zvířátka a jejich mláďata
 • Jaro na zahradě
 • Rodina (svátek matek)
 • Doprava a dopravní prostředky

Cíl:

 • rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi a se společností
 • rozvíjet vztah k přírodě a její ochrana
 • osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti
 • cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii

Červen - Cestování, sport

Podtémata:

 • Jaké známe sporty
 • Cestování po světě (povídání si o různých zemích, které země jsme navštívili, exotická zvířata)
 • Cestování po ČR (kam na výlet - skály, hrady, zámky apod., kde jsme byli, jaká jsou u nás zvířata)
 • Těšíme se na léto (co se dá dělat v létě, co budeme dělat o prázdninaách)

Cíl:

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • rozvíjet pocit sounálelžitosti s přírodou a planetou Zemi
 • rozvoj sportovních dovedností, ale i činnosti relaxační a odpočinkové

Víte že...

ZÁPIS NA 2017/2018

Zápis na nový školni rok 2017/2018 stále probíhá !!!

Příjmáme děti v průběhu celého kalendářního roku. 

Přijďte k nám do Baby centra a zeptejte se na všechno, co Vás zajímá! Děti můžete vzít s sebou:) Domluvte si individuální termín telefonicky či mailem.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. Čteme dětem vždy alespoň 20 minut. Také zařazujeme do denního programu i větší akce, kdy si děti přinesou svoji oblíbenou knihu a z každé kousek přečteme.

Přečtěte si více

Aktuality

29.9.2017 ZAVŘENO!

26.9.2017

Dovolujeme si Vás informovat, že v pátek 29. 9. 2017 bude BC Vzahradě uzavřené

Celoroční projekt - POZNÁVÁME PŘÍRODU

25.9.2017

Pro tento školní rok jsme si pro děti připravili novy celoroční projekt  POZNÁVÁME PŘÍRODU A ZVÍŘÁTKA ZVLÁŠŤ. Každý měsíc se zaměříme v aktivitách na různé druhy zvířat a budeme je společně s dětmi poznávat, malovat, hladit, krmit, prostě se budeme snažit o nich zjistit co nejvíce. Samozřejmě se i vydáme společně na různé výlety spojené s poznáváním zvířátek a přírody vůbec. Nebudou chybět i jiné aktivity spojené s poznáváním přírody, jako její ochrana, třídění odpadu
a také si budeme v průběhu celého roku vyrábět herbář a zavítáme tak i do rostlinné říše.

Akce na 1. pololeti 2017/2018

25.9.2017

Připravili jsme pro děti nové akce na 1. pololetí 2017/2018. Akce se konají vždy v ten daný den cca od 9h – 11h a jsou určené pro všechny děti, které i v ten daný den nechodí. /Již v říjnu nás čekaji domácí zvířátka v rámci celoročního projektu, barevná olympiáda či strašidýlkový bál. Více najdete na  https://www.vzahrade.cz/inpage/plan-akci

archiv


SLAVÍME 13 LET !!!

 

Nechce se tomu věřit, ale letos vstupuje naše školka už do svého 13. školní roku! Děkujeme Vám, že nám stále projevujete důvěru a umožňujete nám být pro děti kamarády a zároveň i pomocníky a průvodci při získávání prvních zkušeností v kolektivu, nových znalostí a dovedností, navazování přátelství.

Od zahájení 1. září 2005 naším centrem prošlo více než 500 dětí z Újezda nad Lesy a blízkého okolí. Je to obrovská zodpovědnost a my jsme si jí vědomi. V našem Babycentru V zahradě již 13 let sázíme do dětiček semínka výchovy a vzdělání, štěstí a lásky. Věříme, že vyklíčí a pomohou dětem vyrůst v silné, zdravé a duševně bohaté osobnosti.