Úvodní stránka » Roční plán

Roční plán

Základní cíle ročního plánu

 • budování vztahu k sobě, své rodině, kamarádům, k ostatním lidem
 • rozvoj samostatnosti a sebedůvěry, ale i zvájemné spolupráce a pomoci
 • rozvoj schopností a dovedností úměrných věku dítěte, rozvoj talentu
 • motivace dítěte i rodiny k sovojování zásad zdravého životního stylu
 • láska k přírodě, zvířatům, ochrana životního prostředí

Září - Seznamování

Podtémata:

 • První poznání
 • Naše školička a tety
 • Já a kamarádi
 • Zdravá abeceda

Cíl:

 • vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do nového prostředí, pomoci mu seznámit se s kamarády, programem, získat důvěru
 • rozvíjet komunikativní, pohybové,motorické a další dovednosti v závislosti na věku
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat
 • první seznámení se Zdravou abecedou - společenská hra k poznání zvyků jednotlivých dětí

Říjen - Podzimní hrátky

Podtémata:

 • Ovoce a zelenina
 • Plody pozdimu
 • Osobní hygiena, zdraví a nemoci
 • Barvy
 • Sport

Cíl:

 • vnímání přírody, kultivace estetického cítění
 • rozvoj výtvarných a tvořivých dovedností
 • rozvoj paměti, představivosti a fantazie
 • práce s Pyramidou zdravého pohybu

Listopad - Zima se blíží

Podtémata:

 • Seznamování s místním prostředím, ve kterém dítě žije a vyjádření pozitivního vztahu k němu
 • Život v lese
 • Zvířata a péče o ně
 • Počasí
 • Hudba, hudební nástroje
 • Zdraví

Cíl:

 • osvojení základních poznatků o přírodě a jejich proměnách
 • rozvíjení vztahu k přírodě a zejména živým tvorům
 • rozvoj hudebních dovedností
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství oststních lidí, s důrazem na citlivost, toleranci apod.
 • seznámení s Pyramidou zdravé výživy

Prosinec - Vánoce, vánoční zvyky

Podtémata:

 • Vánoční zvyky
 • Rodina, vzájemné vztahy
 • Naše zemně, svět
 • Zimní radovánky

Cíl:

 • rozvoj dramatických aktivit a dovedností
 • rozvoj schopností vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • seznámení s Pyramidou vnitřní pohody

Leden - Zimní radovánky

Podtémata:

 • Povídání o prožitých Vánocích - jak jsme slavili vánoce, co jsme dostali od Ježíška...
 • Zimní sporty - povídání o horách, jaké sporty v zimě provozujeme
 • Příroda v zimě - počasí, bezpečnost v zimě, zdraví a nemoci
 • Jak se správně oblékat v zimě
 • Zvířata v zimě - péče o ně

Cíl:

 • seznámení s Pyramidou zdravého prostředí

Únor - Z pohádky do pohádky

Podtémata:

 • Masopust
 • Pohádkové bytosti
 • 14 dní pohádek - každý den jiná pohádka

Březen - Loučení se zimou

Podtémata:

 • Otevírání studánek
 • Probouzení přírody
 • Počasí
 • Oblékání
 • Povolání - lékař, hasič, kuchař, policista,...
 • Jarní nemoci, jak se chránit - vitamíny

Duben - Když jaro zaťuká - Velikonoce

Podtémata:

 • Příroda se probouzí (první jarní kytičky, která zvířata se probouzí po zimním spínku,...
 • Jaro v trávě (broučci,...)
 • Velikonoční tradice
 • Čarodějnice

Cíl:

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat
 • upevňovat citové vztahy ke svému okolí a k živým bytostem
 • pochopení a poznání tradic

Květen - Když všechno kvete, dopravní měsíc

Podtémata:

 • Barevná příroda
 • Jarní květy
 • Zvířátka a jejich mláďata
 • Jaro na zahradě
 • Rodina (svátek matek)
 • Doprava a dopravní prostředky

Cíl:

 • rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi a se společností
 • rozvíjet vztah k přírodě a její ochrana
 • osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti
 • cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii

Červen - Cestování, sport

Podtémata:

 • Jaké známe sporty
 • Cestování po světě (povídání si o různých zemích, které země jsme navštívili, exotická zvířata)
 • Cestování po ČR (kam na výlet - skály, hrady, zámky apod., kde jsme byli, jaká jsou u nás zvířata)
 • Těšíme se na léto (co se dá dělat v létě, co budeme dělat o prázdninaách)

Cíl:

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • rozvíjet pocit sounálelžitosti s přírodou a planetou Zemi
 • rozvoj sportovních dovedností, ale i činnosti relaxační a odpočinkové

Víte že...

ZÁPIS NA 2018/2019

Zápis na nový školni rok 2018/2019 stále probíhá !!!

Příjmáme děti v průběhu celého kalendářního roku. 

Přijďte k nám do Baby centra a zeptejte se na všechno, co Vás zajímá! Děti můžete vzít s sebou:) Domluvte si individuální termín telefonicky či mailem.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. Čteme dětem vždy alespoň 20 minut. Také zařazujeme do denního programu i větší akce, kdy si děti přinesou svoji oblíbenou knihu a z každé kousek přečteme.

Přečtěte si více

Aktuality

NOVĚ!!! Fotografický příměstský tábor

12.4.2019

Fotografický tábor - určený pro starší děti cca 8 - 15 let s vlastním digitalním fotoaparátem!

Připravili jsme pro vaše děti úplně nový příměstský tábor, určený pro děti od 8 let., které baví fotografování a rády by si vyzkoušely různé styly a techniky, kterým se lze ve fotografii věnovat. Fotografovat budeme v přírodě, ale také v ateliéru, kde si vyzkoušíme práci s opravdovým živým modelem. Naučíme se také něco z teorie, abychom mohli využít
naplno všechny funkce svého fotoaparátu. Věnovat se budeme také úpravě výsledných fotografií, uděláme si fotografický výlet a na závěr uspořádáme také malou výstavu fotografií, které během celého týdne pořídíme. Vice o táborech včetně termínů naleznete zde 

Prázdninové léto - příměstské tábory pro děti 2 - 5 let

2.4.2019

Prázdninové léto v Baby Centru V zahradě - jako každý rok i letos, jsme pro vaše malé děti připravili pestrý program formou týdenních příměstských táborů. Tématy jednotlivých týdnů naleznete zde https://www.vzahrade.cz/inpage/prazdninove-leto/

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

3.3.2019

Rádi bychom vás upozornili na naše partnerské stránky, na kterých najdete informace o zkušebních testech "nanečisto" na přijímací zkoušky 2019 na střední školy. Přijímací zkoušky nanečisto se konají v újezdské ZŠ 9. 3. a 23. 3. 2019.

Více informací na www.prijimackyujezd.cz.

archiv


SLAVÍME 14 LET !!!

 

Nechce se tomu věřit, ale letos vstupuje naše školka už do svého 14. školní roku! Děkujeme Vám, že nám stále projevujete důvěru a umožňujete nám být pro děti kamarády a zároveň i pomocníky a průvodci při získávání prvních zkušeností v kolektivu, nových znalostí a dovedností, navazování přátelství.

Od zahájení 1. září 2005 naším centrem prošlo více než 500 dětí z Újezda nad Lesy a blízkého okolí. Je to obrovská zodpovědnost a my jsme si jí vědomi. V našem Babycentru V zahradě již 14 let sázíme do dětiček semínka výchovy a vzdělání, štěstí a lásky. Věříme, že vyklíčí a pomohou dětem vyrůst v silné, zdravé a duševně bohaté osobnosti.